شامخ

 

از وقتــی رفتــی
اشک هایم آواره شـده اند ،
دیگر شانه ای ندارند
که پناهشان باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

گزارش تخلف
بعدی